Elena Agudio * James Bridle * Joélson Buggilla & Jorgge Menna Barreto * Sunoj D & Namrata Neog / Lakshmi Nivas * Sári Ember * Saskia Fischer * Oto Hudec * Areej Huniti * Zayaan Khan / Seed Biblioteek * Jumana Manna * Emma Nicolson / Royal Botanic Garden, Edinburgh * Elia Nurvista * Uriel Orlow * Martin Piaček * Tabita Rezaire * Sara Rodrigues & Rodrigo B. Camacho / Landra * Vivien Sansour / Palestine Heirloom Seed Library * Ai Weiwei * Ayman Zedani * Amy Watson / Pool

Košice Seed Library. Seeds that Move

 

Zima je na severnej pologuli už tradične časom prvých príprav záhrady na nový rok a rozprávania príbehov. Výstava využíva toto obdobie na rozjímanie o potenciáli semien. Každé semienko v sebe ukrýva obrovské vedomosti, kultúru a biodiverzitu miesta, z ktorého pochádza, prostredníctvom histórie spoločného vývoja s komunitami, ako aj potenciál pre budúcnosť. Tento projekt predstavuje zbierku príspevkov od umelcov, kurátorov, dizajnérov, záhradkárov, farmárov a organizácií z rôznych kútov sveta, a obsahuje skutočné a konceptuálne semienka, umelecké diela, čarovné formulky, návody, obrazové a zvukové záznamy.

Prispievatelia hovoria o miestnych pomeroch, z ktorých pochádzajú, a o možnostiach a obmedzeniach pohybu semien a iných organizmov vrátane prekračovania hraníc. Rozprávajú príbehy o usadení a vykorenení, vlastníctve a stratách, o nádeji a väzbách prostredníctvom globálneho obehu potravín, o jedle, tradíciách a ľuďoch, ktorí spolu so svojimi semenami cestujú svetom. Ak máš vo vrecku semienka, nikdy nebudeš chudobný – vraví staré príslovie. Ako ich môžeme chrániť a vymieňať a deliť sa o myšlienky a tradície, ktoré obsahujú? Ako sa o ne môžeme starať a spoločne vytvárať nové ekosystémy?

Na jar, po skončení výstavy, tieto semienka spoločne zasadíme do košickej pôdy, kde vytvoria nové vzťahy a ekosystém.

 

Súčasťou výstavy je premietanie filmu Jumany Manna Wild Relatives (64 minút, HD video, 2018), ktorý sa zaoberá komplexnými problémami spojenými s uchovávaním semien. Hlboko v arktickom permafroste sa v Špicberskom globálnom úložisku semien uchovávajú semená z celého sveta, ktoré predstavujú náhradný zdroj v prípade katastrofy. Film Wild Relatives (Divokí príbuzní) začína udalosťou, ktorá vzbudila záujem médií po celom svete: keďže revolúcia v Sýrii prerástla do vojny, v roku 2012 bolo Medzinárodné centrum pre výskum poľnohospodárstva nútené presťahovať sa z mesta Aleppo do Libanonu a následne začalo náročný proces budovania zbierky semien zo záložných zdrojov na Špicbergoch. Na pozadí tejto výmeny semien medzi Arktídou a Libanonom sa odohrávajú stretnutia, ktoré odhaľujú spleť životov ľudí a iných organizmov medzi týmito navzájom vzdialenými miestami na Zemi. Film vykresľuje styčné plochy medzi touto obrovskou medzinárodnou iniciatívou a reálnymi krokmi odohrávajúcimi sa v libanonskom údolí Bekaa, ktoré vykonávajú predovšetkým mladé ženy – migrantky. Meditatívne tempo filmu prostredníctvom cesty týchto semien pozvoľna odkrýva kontrasty a napätie medzi štátom a jednotlivcami, medzi priemyselným a prírode blízkym spôsobom uchovávania semien, ako aj medzi klimatickou zmenou a biodiverzitou.

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Projekt ďalej podporilo Mesto Košice.

Tap to enter